Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk

Jogi útmutató (ÁSZF)


Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal. A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

Szerződő felek

Szállító:Spot Foto Kft. Cégjegyzékszám: Cg.01­09­908154 Székhely: 1039 Budapest Heltai Jenő tér 7­9
Adószám:14532193­2­41

Megrendelő:azon személyek akik a Spot Foto Kft.­től az ÁSZF­ben foglaltaknak megfelelően termékeket
rendelnek. Továbbiakban: Megrendelők
 

Szerződés tárgya, létrejötte

A megkötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek. A szerződés magyar nyelven kerül megkötésre. A Szolgáltató magatartási kódexet nem alkalmaz. A Megrendelő saját tulajdonát képező vagy harmadik személy szerzői jogával nem terhelt digitális fényképekről papír alapú képeket tartalmazó fotókönyv, naptár, papírkép és esetlegesen más áruk (a továbbiakban: Áru) előállításával, valamint eseti jelleggel, azzal összefüggő további szolgáltatások (a továbbiakban együtt: Szolgáltatás) nyújtásával és szállításával bízza meg az Üzemeltetőt. Felhasználó a jelen Szerződési Feltételek valamint az ahhoz kapcsolódó Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit megismerte, azokat magára nézve kötelezően elfogadja. Szolgáltatás nyújtására irányuló, illetve díjfizetési kötelezettség a Megrendelés E-mailen történő visszaigazolásával jön létre.

Árak

Az árazás a Szállító weboldalán az árak menüpontban feltüntetett illetve a szerződéskötés napján érvényes díjszabás szerint történik. Az Ár a vásárlási összegből, a szállítási költségekből, és egyéb árösszetevőkből áll. Az ár tartalmazza az érvényes jogszabályok szerinti adó és járulék terheket, de egyes esetekben egyéb árösszetevőket is tartalmazhat, melyekkel kapcsolatosan a Szállító a megrendelés folyamatában előzetesen értesíti a Megrendelőt. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a helyes árat számítsa fel arra az esetre, ha a weboldal árazó rendszere az árat nyilvánvalóan hibásan számolja ki vagy tünteti fel. Ebben az esetben a Megrendelőt azonnali hatályú elállási jog illeti meg. Valamennyi Ár forintban (Ft) értendő. Amennyiben a Felhasználó az elkészült terméket a Szállító üzlethelyiségében személyesen veszi át, úgy szállítási költség nem terheli.  

Szállítás

A szállítás módját a Megrendelő választja ki az árumegrendelés folyamatának erre a célra szolgáló részében. Személyesen történő átvételben való megállapodás esetén a Megrendelő az árut annak elkészítését követően a Szállító üzletében veheti át.Harmadik féllel történő szálítás esetén a Szállító nem vállal semmi féle felellősséget a késedelmes szállításért és a sérült csomagolásért.A Szolgáltató szállítási késedelme nem jogosítja kártérítésre a Felhasználót, kivéve ha a Szolgáltató súlyosan gondatlanul vagy szándékosan hanyag módon teljesít. A szállításban szerződéses partnerünk a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.  

Fizetési Feltételek

A Szállító weboldalán leadott digitális fényképkidolgozási megbízásokat és árukat a Megrendelő vagy egy általa meghatalmazott személy a Szállító üzletében, ill. harmadik fél közreműködésével történő kézbesítés esetén a kézbesítőtől való átvételekor, valamint átutalással vagy egyéb (a megrendelés elküldése folyamatában a Szállító weboldalán feltüntetett módon) elektronikus fizetési eszközzel kell megfizetni.

Szállító szerzői jogai

A weboldalon található tartalmakat és az oldal összeállítását a szerzői jog védi. A weboldal bizonyos részei olyan tartalommal bírnak, amelyek szerzői jogai és/vagy egyéb oltalmi jogai harmadik személy tulajdonát képezik. Tehát a Szállító weboldalán található tartalmak sokszorosítása, vagy a szerzői jog más módon történő megsértése, bármilyen formában, egészében vagy részleteiben, a jogtulajdonosok előzetes írásos engedélye nélkül tilos.

Megrendelés,kipróbálás

Elállás joga: A megrendeléstől a Ptk. 395.§. (1) bek. alapján történő elállást nem fogadunk el, mivel a fotókönyvek és naptárak valamint az egyéb áruk a Felhasználó által megadott adatok alapján és személyes közremködésével készülnek. A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendeletben részletezett elállási jog a Szolgáltató weboldalán megrendelhető termékek esetében nem illeti meg a vásárlót, mert minden termék a vásárló személyéhez kötött, a vásárló utasításai alapján, kifejezett kérésére, a vásárló saját digitális fotóival ellátva kerül legyártásra.

Szerzői jogok, büntetőjog

A továbbított képek tartalmáért a Megrendelő a felelős. A Megrendelő a megbízással szavatosságot vállal a SZÁLLÍTÓ céggel szemben, hogy a megrendelésnek a rendeltetésszerű teljesítésével harmadik személy szerzői-, védjegy- ,személyhez fűződő- vagy egyéb joga nem sérül. Ezen jogok megsértésének valamennyi következményéért a Megrendelő felelős. A Megrendelő a megrendeléssel szavatolja, hogy a tartalmak nem ütköznek a büntető törvényekbe.

Szállítási módok, díjak

Az áruk lehetséges szállítási módozatairól, a különböző szállítási módok díjairól a Szállító weboldalán az árak menüpontból tájékozódhat a Megrendelő.

Szavatosság

Egy Áru akkor minősül hibásnak, ha nem felel meg a Szolgáltató weboldalán feltüntetett paramétereknek, valamint a digitális fényképkidolgozás és feldolgozás nemzetközi műszaki szabványainak. Személyes átvétel esetén a látható hibákat azonnal észrevételezni kell, az ilyen hibák későbbi érvényesítésére nincs lehetőség. Amennyiben a hiba ilyen módon nem, vagy csak aránytalan többletköltséggel küszöbölhető ki, abban az esetben a Felhasználó árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől. Futárral történő kézbesítésnél hibás teljesítés esetén a hibáról a Szállítót egy héten belül értesíteni kell. Egyebekben a törvényi szavatossági szabályok irányadóak. A fotókönyv oldalai és borítói digitális fotóelőhívó géppel készülnek valódi fotópapírra. A feltöltött digitális fotókon korrekció nem történik. A berendezéseink rendszeresen kalibrálva vannak, ennek ellenére a nyomatok színe, telítettsége (világosság-sötétség) eltérhet a fényképezőgép kijelzőjén, a számítógép monitorján, a tv-képenyőn, a telefon-kijelzőn tapasztalttól. A nyomatok színe, telítettsége (világosság-sötétség) eltérhet az otthoni nyomtatón, és egyéb más úton készült papírképekétől, legfőképp a képkorrekciós eljárással készült papírképektől. A fenti indokokra való tekintettel képminőséggel kapcsolatos reklamációt nem fogadunk el. A szerkesztő szoftverrel megszerkesztett oldalak széléből a gyártás során néhány milliméter lemarad. A kész könyv kisebb lesz, mint a szoftverben látható oldalak. Rendkívül fontos részletet ne helyezzen az oldal legszélére, mert a gyártás során lemaradhat.

Kikötött Bíróság és Alkalmazandó Jog

Jelen üzleti kapcsolattal kapcsolatos jogvitára a Ptk. rendelkezései a 17/1999. Korm. rendelettel összhangban irányadók. A viták eldöntésére a felek a III. kerületi Bíróság illetékességét kötik ki.